Samenwonen.org - Dé website voor alles over samenwonen!
:: Dé website voor alles over samenwonen! ::
SAMENWONEN .ORG Menu

++ Home: naar de beginpagina


+ Samenlevingsovereenkomst
 • Samenlevingsovereenkomst: handig of niet?

+ Moet ik naar de notaris?

+ Trouwen of partners worden?
 • Trouwen
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Geregistreerd partnerschap
 • Partnerschapsvoorwaarden

+ Ga je verhuizen?
 • Verhuizen: nuttige informatie
 • Verhuizen: tips

+ Een huis kopen of huren?
 • Huren: nuttige tips
 • Kopen: nuttige tips

+ Samenwonen en hypotheek

   Aflossen gedurende de looptijd
 • De lineaire hypotheek
 • De annuïteitenhypotheek

   Aflossen aan het eind vd looptijd
 • De traditionele levenhypotheek
 • De moderne levenhypotheek
 • De spaarhypotheek
 • De hybride hypotheek
 • De beleggingshypotheek

   Aflossen als het jou uitkomt
 • De krediethypotheek

   Aflossingsvrije hypotheek
 • De aflossingsvrije hypotheek

+ De huishouding
 • De huishoudkosten

+ Je woning inrichten
 • Je huis inrichten

+ Wat als...?
 • Overlijden
 • Testament
 • Uit elkaar gaan
 • Scheiden

+ Verzeker jezelf degelijk

+ Geld lenen

+ Links
 • Samenwonen links

INTERESSANTE SITES

  1. Nalatenschap.org
  2. Samenlevingscontract.net
  3. samenlevingscontract.eu
  4. Erfenis.net
  5. Koopcontract.net
  6. Koopovereenkomst.com
  7. Koopovereenkomst.eu
  8. Beveiliging-Haarlem.nl
  9. E.D. Beveiliging
10. Notaris-adressen.nl


SAMENWONEN .ORG: WELKOM!
Samenwonen.org wordt regelmatig geupdate! Je kunt deze site 'Toevoegen aan je favorieten' door op de button hierboven te klikken.

SAMENWONEN EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Het huwelijk

Het geregistreerd partnerschap komt net als het huwelijk tot stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en het kan op verschillende wijzen eindigen:

- omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk
- een notariële verklaring waarin de beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd
- het overlijden van één van de geregistreerd partners

Als je geregistreerd partner wordt, dan krijg je er een aantal verplichtingen (en rechten) bij Dit zijn grotendeels dezelfde rechten en plichten als die je krijgt bij het sluiten van een huwelijk. Hieronder vindt je een aantal belangrijke onderwerpen waarmee je te maken krijgt als je geregistreerd partner wordt:

De onderhoudsplicht

Als je ervoor kiest om je partnerschap te registreren, dan ben je verplicht je partner 'het nodige' te verschaffen. Dat wil zeggen dat je een verplichting hebt om elkaar in het levensonderhoud te voorzien. Als je relatie eindigt, blijft de onderhoudsplicht nog steeds in stand. Deze kan dan overgaan in een alimentatieplicht. Dit is een groot verschil met ongehuwd samenwonen, want daarvoor bestaat geen onderhoudsplicht.

De huur van je woning

Als je een woning huurt voor gezamenlijke bewoning en je gaat je partnerschap registreren, dan wordt je partner automatisch medehuurder. Bij ongehuwd samenwonen kun je pas na twee jaar van de verhuurder verlangen dat hij de partner als medehuurder erkent. In de tussentijd loopt de partner dus de kans uit de woning te worden gezet.

Gemeenschap van goederen

Als je geregistreerd partners wordt, dan vloeien van rechtswege jullie privé eigendommen in de gezamenlijke inboedel. Ook de zaken die in de toekomst worden verkregen komen onder de gemeenschappelijke inboedel te vallen. Alleen wanneer iemand aan één van de echtgenoten of partners iets schenkt, dan kan deze persoon bepalen dat de schenking slechts toekomt aan één van de twee personen en dat het dus niet onder de gemeenschappelijke goederen valt. Hetzelfde geldt in geval van een erflater die iets na wil laten aan één van beide personen zonder dat het in de gemeenschappelijke inboedel terecht komt. Om deze gemeenschap van goederen te voorkomen, wat verstandig kan zijn om vele redenen, waaronder dat één van de betrokken personen een risicovolle onderneming voert, kun je partnerschapsvoorwaarden opstellen. Het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden doe je vóór dat je trouwt of geregistreerd partner wordt.

Ongehuwd samenwoners hebben geen gemeenschap van goederen. Je kunt dan wel gezamenlijk eigendom hebben, als je namelijk samen iets aankoopt. De regels hieromtrent kun je vastleggen in een samenlevingsovereenkomst.

Erfrecht en testament

Als een van geregistreerde partners komt te overlijden, dan erven de langstlevende partner en de kinderen. Indien je alleen maar ongehuwd samenwoont, dan erft de familie van de overledene en de langstlevende samenwoner kan zo in de problemen komen.

Lees de pagina over de samenlevingsovereenkomst voor meer informatie. Een oplossing voor deze problematiek is het samenlevingscontract (evt. met verblijvingsbeding) en eventueel het maken van een testament.

Kinderen

-Als tijdens het partnerschap een kind wordt geboren, dan zijn er twee mogelijkheden:
1. de vrouw die het kind heeft gebaard en haar partner hebben automatisch het gezamenlijk gezag, tenzij haar partner niet de andere ouder van het kind is;
2. de beide geregistreerde partners zijn de ouders van het kind. Zij hebben dan automatisch (van rechtswege) het gezamenlijke gezag over het kind. Voor een kind dat wordt geboren tijdens een geregistreerd partnerschap geldt, net als bij het ongehuwd samenwonen, dat de vader pas ouderlijk gezag over het kind krijgt indien hij het kind erkent bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of bij de notaris. De moeder krijgt wel van rechtswege een familierechtelijke band met het kind, omdat zij het kind heeft gebaard.

Meer belangrijke onderwerpen...

Er zijn nog een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, zoals o.a. pensioenregelingen en regels van successierecht. Wij raden je aan om hierover met je notaris te gaan praten, zodat je samen kunt vaststellen wat voor jou de beste samenlevingsvorm zal zijn.
Bekijk ook de volgende pagina's eens:

 • Partnerschapsvoorwaarden


 • Trouwen of partners worden?

 • Trouwen
 • Huwelijkse voorwaarden


Later nog eens terugkomen op samenwonen.org?

Klik hier om samenwonen.org aan je
browser's favorieten toe te voegen,

zodat je de site snel kan vinden!

NUTTIGE LINKS
Hier vindt je nog een aantal links die van pas kunnen komen:
Koopovereenkomst.eu
De Hypotheker
IKEA Wooninrichting
Funda huizenaanbod
MEER INFORMATIE VINDT JE OP DEZE SITES!
Erfenis.net| Koopovereenkomst.eu| Nalatenschap.org| Samenlevingscontract.eu| Samenlevingscontract.net| Koopovereenkomst.com| Notaris-adressen.nl|
ZOEK OOK EENS OP:
geregistreet partnerschap | geregistreed partnerschap | geregistreed partneschap | geregistreet partneschap | geregistreert partnerschap | geregitreerd partnerschap | geregistreerd partneschap | geregistreet partners | geregistreed partners | geregistreert partners |
Reclame
E.D. Beveiliging
De Hypotheker
Funda.nl
IKEA
Beveiliging-Haarlem
Lenen.nl

Email: info *apenstaartje* samenwonen *punt* org

© 2006 Samenwonen.org